Login

Register

Login

Register

Политика за поверителност

Защитата на личните данни е от голямо значение за нас и искаме процесът по обработка им да бъде напълно открит и прозрачен. Ето защо имаме политика, която определя как ще бъдат обработвани и защитени Вашите лични данни.

Кой носи отговорност за личните Ви данни?
Фирмата „Асенина“ ООД е администратор на личните данни, които ни предоставяте и носи отговорност за тях, съгласно приложимия закон за защита на личните данни.

“Асенина“ ООД

ЕИК: 204749344

Ул. „Симеон Велики“, № 1

Гр. Велико Търново 5000

България

Къде съхраняваме Вашите данни?
Данните, които събираме от Вас, се съхраняват в рамките на Европейското икономическо пространство („ЕИП“).

Кой има достъп до Вашите данни?
До Вашите данни имат достъп единствено служителите в „Асенина“ ООД. Ние никога не прехвърляме, продаваме или разменяме Вашите данни за маркетингови цели на трети страни извън фирмата. Данните, които се препращат на трети страни, се използват само за предоставяне на нашите услуги.

Какви са Вашите права?

Право на достъп:
По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с “Асенина“ ООД, след което Вашите лични данни ще Ви бъдат предоставени чрез електронна поща.

Право на коригиране: 

Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни. Ако имате профил в електронния магазин, можете да редактирате своите лични данни в страницата на профила си.

Право на изтриване:
Имате право да изтриете всички лични данни, обработвани от „Асенина“ ООД по всяко време, освен в следните ситуации:

* в момента сте в процес на комуникация с отдел „Обслужване на клиенти“ по разрешаването на даден въпрос;
* имате отворена поръчка, която още не е изпратена или е частично изпратена;
* имате неуреден дълг към “Асенина“ ООД, независимо от начина на плащане;
* ако сте заподозрени в злоупотреба или сте злоупотребили с нашите услуги през последните четири години;
* Вашият дълг е бил продаден на трета страна през последните три години или една година за починали клиенти;
* ако сте направили покупка, ще запазим Вашите лични данни във връзка с Вашата трансакция според счетоводните правила.

Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес:

Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на „Асенина“ ООД. Фирмата няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни искове.

Право да възразите срещу директния маркетинг:
Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг.

Можете да се откажете от директния маркетинг по следните начини:
* като следвате указанията във всяко съобщение, изпратено с маркетингова цел;
* като редактирате настройките във Вашия профил.

Право на ограничение:

Имате право да поискате „Асенина“ ООД да ограничи обработването на Вашите лични данни при следните обстоятелства:
*ако възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес на „Асенина“ ООД, фирмата ще ограничи обработването на данните в очакване на резултат от проверката на законните основания.
*ако претендирате, че Вашите данни са неточни, „Асенина“ ООД трябва да ограничи обработването в очакване на резултат от проверката на точността на личните данни.
*ако обработването е неправомерно, можете да възразите срещу изтриването на личните Ви данни и вместо това да изискате ограничаване на използването им
*ако „Асенина“ ООД вече не се нуждае от личните данни, но те са Ви необходими за упражняване или защита на правни претенции.

Как можете да приложите Вашите права?

Ние се отнасяме много сериозно към защитата на личните данни, поради което имаме екип за обслужване на клиенти, който обработва Вашите заявки във връзка с горепосочените права. Винаги можете да се свържете с тях на:

fashion.skarlet@gmail.com

Вашите лични данни винаги ще бъдат обработвани по открит, коректен и законен начин.

Право на подаване на жалба към надзорен орган:
Ако смятате, че “Асенина” ООД обработва Вашите лични данни по неправилен начин, можете да се свържете с нас. Също така имате право да подадете жалба към надзорен орган.

Актуализиране на нашата Политика за поверителност:
Възможно е да актуализираме нашата Политика за поверителност. Най-новата версия винаги е достъпна на нашия уебсайт.